İmtiyaz Sahibi
Medyanet İnternet Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. Ltd. Adına
Kenan Erçetingöz
İcra Kurulu Başkanı
Gül Erçetingöz
Genel Koordinatör (Sorumlu)
Dr. Ali Genç
Genel Yayın Yönetmeni
Onur Aktaş

Yazı İşleri Müdürü
İsmail İbrahimoğlu

Yazılım ve Teknoloji
Code Interactive
Reklam Müdürü
Selma Karaküp

Muhasebe Müdürü
Şiba Üreşen

Hukuk Bürosu
Sezen Sezen