İmtiyaz Sahibi
Medyanet İnternet Hizmetleri ve Yayıncılık Tic. Ltd. Adına
Kenan Erçetingöz
İcra Kurulu Başkanı
Gül Erçetingöz
Genel Koordinatör (Sorumlu)
Dr. Ali Genç
Genel Yayın Yönetmeni
Onur Aktaş

Muhasebe Müdürü
Şiba Üreşen
Reklam Müdürü
Selma Karaküp

Hukuk Bürosu
Sezen Sezen